Опитування

Наскільки Вам згодилося у Вашій нинішній роботі та вища освіта, яку Ви отримали?:

Лічильники

Яндекс.Метрика

Погода в м.Рівне

ГО "Дубенське громадське самоврядування"

Головними завданнями громадської організації є:
- громадський контроль за здійсненням посадовими особами органів місцевого самоврядування делегованих територіальною громадою повноважень;
- вдосконалення моделі демократичного державоустрою, модернізації системи регіональної влади, допомога в реформуванні правової та правозахисної структур для ефективного захисту прав людини;
- формування в громадян почуття відповідальності, гордості і гідності, самоповаги і взаємоповаги, причетності до розбудови правового, цивілізованого, соціально орієнтованого суспільства, в якому мають панувати норми християнської моралі та верховенство закону;
- законодавча можливість безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, контроль за створенням органами місцевого самоврядування умов для розвитку і вдосконалення особистості та реалізації нею свої творчих нахилів та обдарувань;
- становлення народовладдя, поглиблення взаємозв"язків між місцевими, регіональними та найвищими рівнями законодавчої і представницької влади;
- втілення в практику роботи органів влади принципово нового підходу до формування місцевих бюджетів з пріоритетністю вирішення проблем конкретних громадян та виборчих округів;
- оптимізація взаємостосунків з органами влади для пошуку збалансованих методів забезпечення реалізації прав та свобод громадян через відповідні рішення міської ради чи виконавчого комітету;
- вивчення, обмін досвідом та узагальнення громадської думки щодо шляхів вирішення проблем громадян;
- використання демократичних та прогресивних методів і форм ефективної участі громадян в здійсненні місцевого самоврядування.

           Для виконання цих завдань громадська організація:
- об`єднує інтелектуальні сили Дубенщини для проведення широкої інформаційно - роз`ясню вальної роботи поміж громадян щодо їх прав та свобод;
- використовує прогресивні інтелектуальні, інформаційні, організаційні ініціативи та новації для здійснення місцевої політики;
- залучає до активної суспільно – політичної та громадської діяльності молодь, готує її до безпосередньої участі в реалізації громадянських прав і обов`язків;
- створила громадську приймальню з метою вирішення проблем громадян повноваженнями депутатів місцевих рад, їх помічників – консультантів, юристів, журналістів, громадських діячів;
- налагоджує співпрацю для об`єднання зусиль по реалізації статутних завдань з політичними партіями, громадськими організаціями як місцевого, так і загальноукраїнського рівня;
- організовує публічні зустрічі, тематичні конференції, проводить лекції, виступи в пресі, на радіо та телебаченні.

 
 

Я РЕПОРТЕР

Шановні відвідувачі! У вас є можливість поділитися своїми новинами. Надсилайте їх на пошту rovno8@gmail.com або через форму контактів.

Ми виберемо найцікавіші і опублікуємо. Вас почують сотні людей, що заходять на сайт. А якщо ви прикладете фотографії, то і побачать.

Kаталог