Опитування

Наскільки Вам згодилося у Вашій нинішній роботі та вища освіта, яку Ви отримали?:

Лічильники

Яндекс.Метрика

Погода в м.Рівне

Обласна організація профспілки працівників лісового господарства

Діяльність профспілки працівників лісового господарства (в 30-40 роки профспілка робітників лісу і сплаву) розпочата наприкінці 1939 року.
Перші згадки про роботу обкому профспілки, відновлення та утворення первинних профспілкових організацій, делегування представників у керівні профспілкові органи у повоєнний період датуються другою половиною 1944 - початком 1945 років.
Перша в повоєнні роки профспілкова конференція працівників лісу і сплаву відбулася 25 березня 1945 року. Було обрано обком в складі 18 осіб та президію обкому профспілки із 5 осіб. Головою було обрано Гурту Андрія Федоровича.
На 1 січня 1946р. Рівненський обком обслуговував 30 робочих і місцевих комітетів підприємств і організацій.
У жовтні 1950 року на пленумі обласного комітету профспілки працівників лісу і сплаву дано оцінку роботи профспілкових організацій лісової галузі, управління лісового господарства і його структурних підрозділів, тресту «Рівнеліспром», лісосплавної контори тресту «Укрлісосплав», хімлісгоспам та іншим.
Станом на 01.01.1958 року обком профспілки об'єднував 46 ФЗМК із числом працюючих на підприємстві 21031 чол., з них членів профспілки -18567 або 88%.
V обласна конференція профспілки робітників ліспапірдеревпрому 20 січня 1960 року обрала обком профспілки у складі 29 членів та 7 кандидатів в члени обкому, а також президію обкому із 7 осіб. Очолювати обком профспілки і надалі доручили Богачову Івану Прокоповичу.
В березні 1961 року начальником Рівненського обласного управління лісозаготівель призначають Жигальова Бориса Петровича.
18 січня 1962 року на VI Рівненській обласній звітно-виборній конференції профспілки робітників лісбумдеревпрому головою обкому обирають Тюренкова Михайла Митрофановича.
VII обласна конференція профспілки робітників лісбумдеревпрому пройшла 27.03.1963 року.
4 квітня 1967 року пройшла X Рівненська обласна профспілкова звітно-виборна конференція робітників лісової, паперової та деревообробної промисловості, на якій і надалі одноголосно доручили очолювати обком профспілки Врадіну Олексію Івановичу.Секретарем обрано Криницького Миколу Васильовича.
13 грудня 1969р. на XI обласній профспілковій конференції обрано 15 делегатів на Рівненську обласну міжспілкову конференцію. Серед них - голова обкому Врадін О.І. та завідуюча оргвідділом облпрофради Колосова Світлана Андріївна, нині проживає у м. Рівне.
Чергові обласні звітно-виборні конференції: XII, XIII, XVI відбуваються в грудні 1971,1974 та листопаді 1979 років. На пленумі обкому в 1976 році головою обрано Терьохіна Е.П.
Із набуттям Україною незалежності реформувалися міжгалузеві стосунки.
23 квітня 1996 відбувся установчий з'їзд профспілки працівників лісового господарства України.
Перша установча конференція профспілки працівників лісового господарства України відбулася 12 травня 1996 року. Вона створила обком профспілки працівників лісового господарства в складі 25 осіб. Головою обкому обрано Терьохіна Едуарда Петровича.
На конференції було прийнято рішення увійти до складу Ради Федерацій профспілок Рівненської області.
Станом на 1 січня 2008 року обласна організація профспілки працівників лісового господарства об’єднує 22 первинні профспілкові організації, в складі яких 144 цехові організації та профгрупи.
В галузі працює 6305 чоловік, з них із вищою освітою 719, членів профспілки 6305 чол.
Тісна співпраця профкомів із адміністраціями підприємств через колективно-договірне регулювання, організація в колективах трудового суперництва, спільна турбота про вирішення соціально-побутових умов працюючих, належна увага до оздоровлення кожного, в т.ч. дітей, стали запорукою інтересу до роботи на підприємствах галузі, мотивацією до профспілкового членства. Як результат, середній вік працюючих - 36 років, серед лісорубів - 32 роки.
Лісоводи і профспілчани галузі знаходяться в пошуках нових форм організації праці, зниження затратної частини, підвищення продуктивності праці, лісовідновлення та лісорозведення - основи майбутніх лісів - народного багатства і окраси рідного краю.

Контакти: 

33028, м. Рівне, вул. Пушкіна, 26

 
 

Я РЕПОРТЕР

Шановні відвідувачі! У вас є можливість поділитися своїми новинами. Надсилайте їх на пошту rovno8@gmail.com або через форму контактів.

Ми виберемо найцікавіші і опублікуємо. Вас почують сотні людей, що заходять на сайт. А якщо ви прикладете фотографії, то і побачать.

Kаталог