Опитування

Наскільки Вам згодилося у Вашій нинішній роботі та вища освіта, яку Ви отримали?:

Лічильники

Яндекс.Метрика

Погода в м.Рівне

Обласна профспілкова організація працівників споживчої кооперації

Після звільнення території України від німецько-фашистських загарбників Рівненський обком профспілки працівників споживчої кооперації відновив свою роботу 5 жовтня 1944 року на основі постанови Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради профспілок №590 від 23.07.1943 року «Про відновлення діяльності профспілкових органів на звільненій від німецько-фашистських окупантів території». Обком галузевої профспілки здійснював свою діяльність як самостійний профспілковий орган. Він об'єднував низові профспілкові організації системи споживчої кооперації всієї області.
Основним завданням обкому профспілки була мобілізація працюючих на виконання поставлених планів щодо розвитку кооперації у сільській місцевості, покращення культури обслуговування жителів села. Обком профспілки серйозну увагу приділяв оздоровленню дітей у піонерських таборах та оздоровчих закладах.
До 1957 року в споживчій кооперації діяла галузева профспілка, яка об'єднувала всіх працівників системи і в межах (на той час) своїх можливостей, захищала їх інтереси. І це відповідало громадсько-господарській, багатогалузевій діяльності споживчої кооперації.
Але в умовах, модних в той час, реорганізацій і невиправданої практики різних структур в народному господарстві, за рішенням ВЦРПС профспілка працівників споживчої кооперації була механічно об'єднана з профспілкою державної торгівлі.
Адміністративно-командною системою стосовно кооперації проводилась лінія на те, аби одержавити її, поставити у відповідні рамки і зробити «додатком» до державного механізму.
У 1957 році, на підставі постанови Українського Республіканського комітету профспілки працівників держторгівлі та громадського харчування і рішення обласної профспілкової конференції профспілки працівників держторгівлі та споживчої кооперації, прийнято рішення про об'єднання обкому профспілки працівників держторгівлі та громадського харчування і обкому профспілки працівників споживчої кооперації. Перша Рівненська обласна конференція профспілки працівників держторгівлі і споживчої кооперації відбулася 31 січня 1958 року. Головою обкому профспілки був обраний Аршава Олександр Іванович. На обслуговуванні обкому нараховувалось 370 профспілкових організацій, членів профспілки - 10373 чол.
У різні роки обласну профспілкову організацію очолювали:
Панченко Михайло Федорович (1963-1965 pp.), Савченко Іван Олексійович (1965-1976 pp.), Скібчик Аким Климович (1976-1986 pp.), Малишев Володимир Іванович (1986-1988 pp.), Іванченко Зінаїда Олексіївна (1988-1990рр. у спільному обкомі).
В1990 році обком профспілки працівників держторгівлі і споживчої кооперації поділено на два обкоми: обком профспілки працівників торгівлі, громадського харчування та послуг і обком профспілки працівників споживчої кооперації.
28 серпня 1990 року відбулась Установча конференція Профспілки працівників споживчої кооперації.
Головою обкому профспілки було обрано Матвійчука Миколу Никифоровича.
На обласній Установчій конференції прийнято рішення про створення обласного комітету профспілки працівників споживчої кооперації.
З 27 жовтня 2000 року по 8 лютого 2006 року обласну профспілкову організацію очолював Вознюк Микола Борисович.
На другому пленумі обласного комітету профспілки, який відбувся 15 березня 2007 року, головою Рівненської обласної профспілкової організації працівників споживчої кооперації обрано Куцюк Ніну Олексіївну.
До складу обкому профспілки входять 35 осіб, до складу президії - 7.
Відповідно до статті 16 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», Рівненська обласна профспілкова організація працівників споживчої кооперації є організаційною ланкою Всеукраїнської профспілки працівників споживчої кооперації, зареєстрованої Міністерством юстиції України 23 лютого 2000р. за №1337.
На пленумі обкому профспілки у березні 2007 р. затверджено «Положення про обласну профспілкову організацію». Загальна чисельність членів профспілки 8217 осіб.
Обласний комітет профспілки разом з президією спрямовують свою діяльність насамперед на забезпечення виконання статутних вимог, діючого законодавства, підвищення ролі колективних договорів та угод, на наближення їх до потреб кожного працюючого. Оскільки керівництво цією найчисельнішою громадською організацією здійснюється колегіальне, то всі найважливіші проблеми з життя колективу обговорюються і вирішуються на пленумах та засіданнях президій.
Галузева профспілка - надійний партнер господарника у виробничій сфері. Профспілка взяла на себе відповідальність за створення належних і безпечних умов праці для працівників системи, контроль за дотриманням законодавства щодо забезпечення виплати законодавче встановленого розміру мінімальної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості, недопущення звільнення працівників. Саме ці напрями були і надалі будуть пріоритетними в діяльності обкому профспілки.
Президія обкому профспілки спільно з керівниками об’єднує зусилля для стабілізації роботи кооперативних організацій та підприємств, розвитку виробництва, повного завантаження наявних потужностей, ефективного використання робочих місць і забезпечення продуктивної зайнятості працюючих, а відтак - для підвищення рівня оплати праці. Це і є головною гарантією соціального захисту людей. Особлива увага приділяється працевлаштуванню в системі молоді, контролю за виконанням законодавства з питань зайнятості, норм галузевої угоди, колективних договорів.
З метою пропаганди здорового способу життя та активного і змістовного дозвілля кооператорів, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом в системі щорічно проводяться спартакіади.
Завдяки злагодженій роботі правління облспоживспілки та президії обкому профспілки було створено обласну ветеранську організацію споживчої кооперації області. Вона має свій Статут, обрано голову, членів президії. Основною метою цієї організації є захист законних прав та інтересів ветеранів праці, пенсіонерів та їх участь у всіх сферах кооперативного життя. Уже стало доброю традицією спільно з правлінням облспоживспілки надавати благодійну допомогу. Підопічними кооператорів є діти протитуберкульозного санаторію «Новостав». Адже в день захисту дітей і в день Святого Миколая, у Всесвітній день боротьби з туберкульозом на них завжди чекає хвора малеча.
Не маючи в системі власного оздоровчого закладу, профспілковими організаціями області оздоровлено майже 200 дітей, в тому числі і за межами області - в оздоровчому закладі «Алушта», Трускавці та Затоці Одеської області.
Профспілка бере активну участь в оглядах-конкурсах, які проводяться ЦК галузевої профспілки, Федераціями профспілок області та України.
В профспілці працюють досвідчені голови профспілкових організацій, які мають неабиякі організаторські здібності, володіють почуттям високої відповідальності за справу, виявляють кмітливість і наполегливість спільно з господарськими керівниками вирішувати усі питання в комплексі, системно. Всі ми працюємо на загальну кооперативну справу, адже цілі та завдання у нас були, є і будуть спільні. Працювати будемо так, аби кожен кооператор міг сказати: «Моя профспілка - моя опора і захист».
 

Контакти: 

33028, м. Рівне, вул. В.Чорновола, 13, тел.: 63-39-48

 
 

Я РЕПОРТЕР

Шановні відвідувачі! У вас є можливість поділитися своїми новинами. Надсилайте їх на пошту rovno8@gmail.com або через форму контактів.

Ми виберемо найцікавіші і опублікуємо. Вас почують сотні людей, що заходять на сайт. А якщо ви прикладете фотографії, то і побачать.

Kаталог