Опитування

Наскільки Вам згодилося у Вашій нинішній роботі та вища освіта, яку Ви отримали?:

Лічильники

Яндекс.Метрика

Погода в м.Рівне

Рівненська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України

15 липня 1944 року, на виконання відповідних рішень партійних органів, було створене Рівненське обласне оргбюро спілки працівників початкової і середньої школи. Головою оргбюро був призначений заступник завідуючого облвно В.Є. Чаленко.
За час з 15 липня по 10 жовтня 1944р. районні оргбюро були створені у всіх районах області. До їх складу, без звільнення від роботи в школах, увійшли кращі вчителі.
Районні оргбюро проводили роботу з обліку членів спілки, збору членських внесків, прийому до профспілки нових членів та поновлення старих, надання допомоги райвно у відновленні шкіл та налагодженні навчального процесу.
За рішенням ЦК профспілки вчителів 28-29 грудня 1944р. відбулась обласна профспілкова конференція в роботі якої взяли участь 56 делегатів від 24 районів.
Членами профспілки в області на той час були вже 50 відсотків учителів. На кінець 1944 року у закладах освіти області працювали майже 49 місцевкомів та понад 120 профорганізаторів. В області уже в 1944 році були відновлені й працювали 717 шкіл, у тому числі 25 середніх, 87 семирічок та 605 початкових. Відновили свою діяльність також вчительський інститут, педагогічна школа.
Одним з найтрагічніших наслідків війни були тоді діти-сироти. Аби якось згладити це соціальне лихо, створюється мережа дитячих будинків. Уже в 1945 році в області працювали 7 дитячих будинків. Профактив брав активну участь у виявленні бездоглядних дітей, їх обліку, оформленні документів на опіку і всиновлення. Постійно перебували в центрі уваги профспілкової організації освітян оздоровлення та відпочинок дітей.
Поступово налагоджувалася організаційно - масова робота, вживалися заходи для залучення до профспілки усіх, хто працював в системі освіти. На кінець 1950 року членами спілки були вже понад 93 відсотки працівників навчальних закладів області та студентів. Профспілкові та державні освітянські органи опікувалися умовами навчання та побуту студентів.
У1956 році освітянська профспілка отримала назву Профспілка працівників освіти. А вже у жовтні 1957 року вона знову була перейменована й стала називатися Профспілкою працівників освіти, вищої школи і наукових установ. Аналогічну назву почала носити й Рівненська обласна організація профспілки освітян.
Діяльність обласної профспілкової організації у 60-80 роках минулого століття характеризується зміцненням матеріальної бази навчальних закладів. Особлива увага, як завжди, приділялася участі профспілкових організацій у підготовці до нового навчального року.
Якісно новий етап в історії профспілкового руху в Україні взагалі й в історії освітянської профспілкової організації Рівненщини, зокрема, розпочався у роки так званої перебудови та після здобуття державної незалежності.
На жаль, не можна сказати, що зміни, які відбулися за ці роки, завжди були позитивними. Тривала економічна криза, невпевненість у завтрашньому дні призвели до деякої розгубленості й у освітянському профспілковому русі. Разом з тим, не можна проігнорувати й той факт, що попри всі труднощі та негаразди, саме о цій порі професійні спілки повернулися до виконання своєї головної і першорядної функції-захисту соціально-економічних інтересів та прав найманих працівників. У червні 1995 року припинено повноваження Рівненського обласного комітету профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ. Натомість було створено Рівненську обласну раду профспілки - правонаступницю обласного комітету.
Нині Рівненська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України об'єднує 15 районних, З міських, 1 райміську організацію Профспілки та 24 окремі первинні профорганізації, що обслуговуються обласною радою Профспілки. Обласна рада профспілки координує діяльність 866 первинних профспілкових організацій, на обліку в яких перебувають майже 58 тис. членів профспілки, у тому числі 42300 працівників галузі (99,5 відсотка працюючих) та майже 15 тис. студентів вищих навчальних закладів (93,8 відсотка).
Заходи, які вживалися обласною радою Профспілки з метою ліквідації заборгованості із заробітної плати, неодноразово давали певний позитивний результат. Поряд з цим, при розробці дій щодо захисту законних прав і гарантій працівників галузі обласна рада профспілки особливу увагу приділяла розвитку соціального партнерства.
Співпраця у регулюванні таких відносин здійснювалася й здійснюється нині, базуючись на положеннях регіональної угоди між управлінням освіти облдержадміністрації та обласною радою Профспілки, яка завжди виступає ініціатором її укладання. Виконання взаємних зобов'язань, передбачених угодою, регулярно аналізуються на засіданнях колегіальних органів, заслуховуються звіти сторін про їх виконання. Аналогічні угоди укладені також у всіх районах області.
Діяльність обласної ради Профспілки регулярно висвітлюється у власному інформаційному віснику, видавництво якого започатковано ще у 1996 році.
Девіз Рівненської ради Профспілки працівників освіти і науки України - "В єдності наша сила!" Освітяни Рівненщини дотримувались його і будуть дотримуватися завжди. Адже саме це дозволяє не просто вижити, вистояти у вельми непростій соціально-економічній ситуації, але й домогтися реальних позитивних результатів.
 

Контакти: 

33028, м. Рівне, пр. Миру, 7-а, тел.: 26-94-29

 
 

Я РЕПОРТЕР

Шановні відвідувачі! У вас є можливість поділитися своїми новинами. Надсилайте їх на пошту rovno8@gmail.com або через форму контактів.

Ми виберемо найцікавіші і опублікуємо. Вас почують сотні людей, що заходять на сайт. А якщо ви прикладете фотографії, то і побачать.

Kаталог