Опитування

Наскільки Вам згодилося у Вашій нинішній роботі та вища освіта, яку Ви отримали?:

Лічильники

Яндекс.Метрика

Погода в м.Рівне

Рівненський обласний центр здоров'я

Свій літопис нинішня спеціалізована профілактична установа управління охорони здоров’я - обласний центр здоров’я, розпочала з далекого післявоєнного року. Саме 8 березня 1946 року було відкрито обласний Дім санітарної культури. Пізніше цей заклад став називатися Будинком санітарної просвіти, а першим його завідувачем був Борис Слесарчук. У 1946 році тут працювало лише троє осіб. Працівники санкультури розробляли та розповсюджували серед населення санітарні пам’ятки, бюлетені. Їхній наклад сягав 40 тисяч примірників на рік. Піонерами санітарної просвіти на Рівненщині були лікарі Григорій Клешкань, Ніна Рибакова, Борис Квашенко.
Загалом діяльність обласного Будинку санітарної просвіти до 1988 року можна поділити на 4 періоди: 1946-1950 рр. ознаменувалися санітарно-просвітницькою роботою, спрямованою на боротьбу з епідеміями як наслідками повоєнних років. Діяльність середини 50-х зосереджувалася на запобіганні дитячим інфекціям, поліпшенні санітарної грамотності працівників громадського харчування й торгівлі. Наступне десятиліття характеризувалося активною діяльністю, спрямованою на зниження дитячої смертності та охорону здоров’я підростаючого покоління. А вже починаючи з 1966 року і до кінця 80-х відбувалося удосконалення планової підготовки медичних кадрів за профільними методиками санпросвітньої роботи, а також працівників немедичних установ (вчителів, працівників культури), діяльність яких була безпосередньо пов’язана з просвітницько-профілактичними заходами з проблем гігієнічного навчання та оздоровлення населення немедикаментозними засобами. За цей період головними лікарями закладу санітарної освіти були Е.А. Вайсман, Е.З. Кац-Струлевич, О. В. Кучерук, Е Я. Артман, О.Д. Маліков, Л. І. Коломієць, Ю.М.Пафнутов, А.П. Рєзніков, П. С. Кобаса. Починаючи з 1988 року, санітарна просвіта почала реформуватися в службу пропаганди здорового способу життя, а відтак, заклад був реорганізований в обласний центр здоров’я. Змінювалися часи і відповідно, змінювались напрями діяльності профілактичного закладу.
Основний пріоритет – здоровий спосіб життя
В основі діяльності нинішнього обласного центру здоров’я - принципи державної політики у сфері охорони здоров’я, ВООЗ, зокрема, програми «Здоров’я для всіх у ХХІ столітті», спрямованої не лише на забезпечення прав громадян отримувати якісну і доступну медичну допомогу, а й на створення умов для формування здорового способу життя, основними складовими якого є духовне, фізичне, психічне та соціальне здоров’я.
Нині в обласному центрі здоров’я дія три структурних підрозділи: організаційно-методичний відділ, редакційно-видавничий та адміністративно-господарський. В роботі кожного із них – турбота про здоров’я людини. Очолює центр з 2002 року Микола Юзвенко. Його заступником є Ігор Гашинський. Питаннями охорони здоров’я материнства та дитинства, формуванням здоров’я здорових, профілактикою СНІДу, ендокринних захворювань займається лікар-санолог Валентина Копель. Профілактиці інфекційних захворювань та просвітницьким заходам серед лікувально-профілактичних закладів області багато років присвятив досвідчений лікар-методист Віктор Межов, а лікар-методист Галина Кашпер свою діяльність разом із соціальними службами, громадськими організаціями спрямовує на подолання шкідливих звичок серед дітей та молоді.
Зв’язок із місцевими ЗМІ, організацією засідань круглих столів та інших просвітницьких кампаній, написанням та розміщенням прес-релізів, публікацій профілактичного характеру на шпальтах друкованих видань разом із медичними фахівцями займаються завідувачка та редактор прес-центру Ксенія Єфімчук та Ніна Мініч. Допомогу у просвітницьких заходах надають інструктори із санітарної освіти Валентина Курій, Олена Лобашова та Ксенія Альтман, розробкою та видавничою діяльністю інформаційно-методичних матеріалів (санбюлетенів, пам’яток, плакатів) займається оператор копіювально-розмножувальної техніки Ірина Жлудко, а про господарську частину центру, зокрема, забезпечення необхідною розмножувальною та відео-записуючою технікою, персональними комп’ютерами, сучасним обладнанням, посібниками дбає вже впродовж семи років Ірина Лаба. Фінансово-господарську діяльність центру здійснюють головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Надія Петрова, провідний спеціаліст Галина Литвинчук та спеціалісти з обліку Наталія Пивоварчук та Світлана Гончарук.
Отже, можна стверджувати, що в ОЦЗ є фахівці, які забезпечують проведення профілактичної роботи з населенням, і насамперед з учнівською молоддю, на достатньо професійному рівні.
Микола Юзвенко: «Наше завдання – формувати у людей належне ставлення до власного здоров’я
- Ця теза проходить червоною ниткою на медичних заходах різного рівня і, безперечно, є ключовою у профілактичній роботі нашого закладу. У своїй діяльності центр здоров’я співпрацює майже з 900 медичними установами. Це обласні та міські лікувально-профілактичні заклади, центральні районні та дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти. А також - благодійні фонди, громадські організації, які зацікавлені у пропаганді здорового способу життя, профілактики захворювань та боротьбі зі шкідливими звичками.
Особливу вдячність напередодні ювілею нашого профілактичного закладу хотілося б висловити людям, які не шкодуючи власного часу і сил, наполегливо працювали для створення монолітного трудового колективу, для покращення здоров’я населення області. А також хочу згадати наших ветеранів, у минулому головних лікарів центру здоров’я – Любов Коломієць, Юрія Пафнутова, Анатолія Рєзнікова,
Петра Кобасу.
Сьогодення диктує нові методи роботи
Від ефективної роботи фахівців центру здоров’я, медичних працівників лікувально-профілактичних закладів області, лікарів-санологів та інструкторів з санітарної освіти СЕС, ЦРЛ, міських, обласних лікувальних закладів залежить стан профілактичної роботи на місцях. Тому фахівці центру постійно турбуються, щоб форми та методи були цікавими та змістовними, привертали увагу широких кіл громадськості.
На жаль, нині люди незацікавлені бути здоровими. Цьому сприяє чимало факторів, як об’єктивних, так і суб’єктивних. Соціально-психологічні чинники знецінюють людське життя, породжують байдуже ставлення до власного здоров’я, а ще спонукають вдаватися до своєрідних заходів «поліпшення психологічного комфорту» через алкоголь, наркотики, тютюнопаління.
Результати соціологічного опитування свідчать про те, що у порівнянні з іншими роками сьогодні впевненості у завтрашньому дні позбавлено понад 10 відсотків населення країни. Відповідно, зростає відсоток людей, які відчувають тривогу, безвихідь, розгубленість, страх перед завтрашнім днем. Не варто применшувати ще один важливий фактор впливу на наше здоров’я - стан нинішнього довкілля. Навіть для людей, котрі свідомо прагнуть до здорового способу життя, екологічний фактор може стати на заваді, оскільки не гарантує ні «здорових» продуктів харчування, ані чистої не зараженої і не забрудненої води.
Проте окрім об’єк-тивних факторів впливу на наше здоров’я, існують і суб’єктивні чинники, які залежать лише від нас, і їх не варто відкидати. Наприклад, щорічно у світі помирає понад 100 тисяч осіб від куріння, а ця цифра вже сама говорить за себе. Однак певен, формування навичок здорового способу життя – завдання всіх медичних працівників, а не лише спеціалістів центрів здоров’я. Причому необхідно змінювати форми роботи. Як показує досвід, нині лекції не дають бажаного результату.
Сучасні умови диктують більш дієві методи профілактичного впливу на свідомість молодих людей, підлітків: бесіди, тренінги, акції, рольові ігри, засідання круглих столів, поширення знань за принципом «рівний рівному», робота анонімних консультативних пунктів для підлітків та молоді, цикл медико-просвітницьких програм у тематичних радіо- та телепередачах, різноманітні пропагандистські кампанії, приурочені до всесвітніх та всеукраїнських днів профілактичного та оздоровчого напрямку. Саме такі заходи є тими формами, які не залишають людей байдужими не лише до свого здоров’я, але й до суспільних проблем і які ми, до речі, намагаємося використовувати у своїй повсякденній роботі. Важливою є наша співпраця з благодійними фондами, громадськими організаціями, релігійними громадами різних конфесій тощо. Тому намагаємося, аби регулярно в ефірах теле- та радіопередач звучали виступи фахівців ОЦЗ та ЛПЗ області на актуальні медичні теми, а у періодичних друкованих виданнях публікувалися матеріали профілактичного спрямування.
Якщо ж говорити мовою цифр, то впродовж року за участю наших фахівців та ЛПЗ області проводиться близько 500 передач на телебаченні, звучить майже 1,5 тисячі виступів на радіо, розміщується більше 1000 публікацій у пресі, видається майже 38 тисяч примірників саносвітньої літератури. Значна увага приділяється профілактичній роботі, ранньому виявленню захворювань, підвищенню медичної активності та гігієнічної грамотності населення і насамперед серед підлітків та молоді.
Щорічно в області проводяться інформаційно-просвітницькі заходи профілактичного спрямування, дні відкритих дверей у лікувально-профілактичних закладах, під час яких у місцях масового перебування людей, загальноосвітніх школах, навчальних закладах проводяться обстеження громадян, що включають флюорографію, вимірювання артеріального тиску, рівня цукру в крові, обстеження стану щитоподібної залози, розповсюджується санітарно-освітня література.
Фахівці центру беруть активну участь у провадженні проектів та програм ВООЗ, Ради Європи, ЮНІСЕФ, спрямованих на реалізацію пропаганди здорового способу життя, профілактику інфекційних та неінфекційних захворювань. Це такі проекти та програми, як «Здоров’я для всіх», «Європейська мережа шкіл сприянню здоров’я», «ВІЛ/СНІД», «Діти України», «Європа без тютюну», «Серцево-судинний ризик під контролем», «Покращення репродуктивного здоров’я населення області до 2015 року», Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця»; проектів: «Попередимо йододефіцит», «Охорона праці очима людей», «Рівне без тютюнового диму» та ін.
З метою дбайливого ставлення до власного здоров’я та формування валеологічної поведінки в області впроваджено проект «Разом до здоров’я» (за підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Реалізуються проекти «Сприяння просвітницькій роботі серед молоді України щодо здорового способу життя» та «Рівний - рівному», які функціонують на базі навчальних закладів шкіл, клубів здоров’я. На базі обласної державної бібліотеки функціонує лекторій для учнівсько-студентської молоді «Здорова нація», в якому протягом 4 років беруть участь фахівці нашого центру.
Кадрові питання і матеріально-технічна база
Йдучи в ногу з часом, дбаємо і про укомплектування закладу медичними кадрами та іншими спеціалістами, створення відповідних матеріально-технічних передумов для пропаганди медико-гігієнічних знань (випуск методичних рекомендацій, брошур, буклетів, плакатів, санбюлетенів, листівок, пам’яток тощо) з різних аспектів ЗСЖ та профілактики захворювань.
На сьогодні згідно зі штатним розписом центр укомплектований лікарськими кадрами, середніми медичними працівниками та іншими спеціалістами. Всього на кінець минулого року зареєстровано 23 штатних посади. Із них 5,5 лікарських, 3 – середніх медпрацівники та 14 інших. Відповідно до існуючих вимог центр забезпечений необхідною розмножувальною та відео-записуючою технікою.
Отже, спільними зусиллями медиків, педагогів, громадських організацій прагнемо, аби наші громадяни збагнули істину: бути здоровою людиною – вигідно. Певен, лише культ здоров’я може істотно зміцнити генофонд нації.
Отож з нагоди ювілею хочу привітати усіх, для кого профілактика є першорядним важелем у практичній діяльності. Сили, здоров’я, натхнення, радості та віри бажаю нам усім. Хай наполеглива щоденна праця на ниві профілактичної просвіти стане запорукою міцного здоров’я населення.

http://medvisnyk.org.ua/content/view/2205/1/

 
 

Я РЕПОРТЕР

Шановні відвідувачі! У вас є можливість поділитися своїми новинами. Надсилайте їх на пошту rovno8@gmail.com або через форму контактів.

Ми виберемо найцікавіші і опублікуємо. Вас почують сотні людей, що заходять на сайт. А якщо ви прикладете фотографії, то і побачать.

Kаталог